Lotta Björkman
B.Sc.C.Sc
Yacht Master
LinkedIn >>

Marianne Fredriksson
MBA
B.Sc.M.E.
M.Sc.F.Sc

Personlig tränare i projektledning >>

LinkedIn >>

Fantastiskt inspirerande föreläsare!

Utan Marianne hade projektet kört i diket!